Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Legionów 57

NIP: 876-200-11-72

REGON: 870611566

Telefon: (056) 45-831-15

Nazwa przetargu: Dostawa sprzętu medycznego

Znak przetargu: G/11/ZP-t/18

Ogłoszenie:

G / 11 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 09.11.2018 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała oferty n/w firm na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert (cena, długość okresu gwarancji, termin dostawy) oferty uzyskały najwyższą ilość punktów:
BITMED spółka cywilna, Breczko Łukasz Trapkowski Mateusz, ul. Krasińskiego 120/1, 87-100 Toruń
zadanie nr 5 - w cenie 8 200,00 zł brutto, 100,00 punktów MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
zadanie nr 2 - w cenie 23 500,00 zł brutto, 100,00 punktów zadanie nr 3 - w cenie 23 200,00 zł brutto, 100,00 punktów OXFORD POL Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
zadanie nr 4 - w cenie 5 378,40 zł brutto, 100,00 punktów Medag - Aparatura medyczna, P. Augustynowicz Sp. J., ul. Brylantowa 24 lok. 3. 52-214 Wrocław
zadanie nr 6 - w cenie 11 102,40 zł brutto, 100,00 punktów Amadar Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
zadanie nr 1 - w cenie 71 820,00 zł brutto, 100,00 punktów
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
BITMED spółka cywilna, Breczko Łukasz Trapkowski Mateusz, ul. Krasińskiego 120/1, 87-100 Toruń
zadanie nr 5 - 100,00 punktów MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
zadanie nr 2 - 100,00 punktów zadanie nr 3 - 100,00 punktów OXFORD POL Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
zadanie nr 4 - 100,00 punktów Medag - Aparatura medyczna, P. Augustynowicz Sp. J., ul. Brylantowa 24 lok. 3. 52-214 Wrocław
zadanie nr 6 - 100,00 punktów Amadar Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
zadanie nr 1 - 100,00 punktów

DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI