Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Legionów 57

NIP: 876-200-11-72

REGON: 870611566

Telefon: (056) 45-831-15

Nazwa przetargu: Wykonanie robót budowlanych-drogowych: 1. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2. utwardzenie terenu parkingu przy budynku nr 2, 3. zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3

Znak przetargu: G/4/ZP-t/20

Ogłoszenie:

G / 4 / ZP - t / 20
Grudziądz dnia 23.06.2020 r.


OGŁOSZENIE

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych-drogowych:1. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2. utwardzenie terenu parkingu przy budynku nr 2, 3. zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK, Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo w cenie 309 683,99 zł brutto, ponieważ w/g kryterium oceny ofert (cena, termin realizacji, gwarancja ) oferta uzyskała 97,15 punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
PUH „FENIKS” EUGENIUSZ SALCZYŃSKI HENRYK TUPALSKI Sp. j., ul. Chryzantemowa 17, 86-300 Grudziądz - 88,93 punktów
EXPERT Sp. z o. o. sp. k., ul. Rapackiego 33, 86-300 Grudziądz - 75,84 punktów
„TYNKPOL”, Magdalena Dallige-Świerczyńska, 86-131 Jeżewo, Taszewko 4 - 54,95 punktów
BMJ EQUIP, Mariusz Śliwiński, Czemlewo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - 84,34 punktów
TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka - 89,91 punktów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK, Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo - 97,15 punktówDYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI