Dostawa echokardiografu
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/3/ZP-t/18

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 3 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 10.04.2018 r.OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała ofertę firmy MEDINCO POLSKA Sp. z. o. o. Sp. k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa w cenie 239 000,00 zł brutto, ponieważ w/g kryterium oceny ofert ( cena, parametry techniczne, termin realizacji dostawy ) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wykonawca, który złożył ofertę w postepowaniu:
MEDINCO POLSKA Sp. z. o. o. Sp. k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa - 100,00 punktów
DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI