Wykonanie robót elektrycznych: wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej - piwnica budynku nr 1, modernizacja stacji trafo NN - budynek trafostacji nr 19
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/5/ZP-t/19

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 5 / ZP - t / 19
Grudziądz dnia 02.07.2019 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót elektrycznych: wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej - piwnica budynku nr 1, modernizacja stacji trafo NN - budynek trafostacji nr 19, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że postępowanie unieważnia na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI