Dostawa materiałów medycznych i laboratoryjnych - drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne i plastry, materiały medyczne, wyroby diagnostyczne
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/3/ZP-t/19

Pokaż szczegóły

Dostawa sprzętu medycznego
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/2/ZP-t/19

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 2 / ZP - t / 19
Grudziądz dnia 13.05.2019 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała oferty n/w firm na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert (cena, długość okresu gwarancji, termin dostawy ) oferty uzyskały najwyższą ilość punktów:
MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
zadanie nr 4 - w cenie 30 790,00 zł brutto, 100,00 punktów
Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław
zadanie nr 6 - w cenie 5 490,00 zł brutto, 97,84 punktów
OXFORD POL Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
zadanie nr 5 - w cenie 16 848,00 zł brutto, 100,00 punktów
PHU TECHNOMEX Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
zadanie nr 2 - w cenie 35 113,75 zł brutto, 100,00 punktów
Amadar Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
zadanie nr 1 - w cenie 57 000,00 zł brutto, 100,00 punktów
zadanie nr 3 - w cenie 31 800,00 zł brutto, 100,00 punktów
Postępowanie na zadanie nr 7 unieważnia się na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 upzp, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
zadanie nr 4 - 100,00 punktów
Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław
zadanie nr 6 – 97,84 punkty OXFORD POL Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
zadanie nr 5 - 100,00 punktów PHU TECHNOMEX Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
zadanie nr 2 - 100,00 punktów
zadanie nr 6 – 75,37 punkty
Amadar Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
zadanie nr 1 - 100,00 punktów
zadanie nr 3 - 100,00 punktów


DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI