Wykonanie robót budowlanych „ Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynków nr 1, 2, 3 ”
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/9/ZP-t/18

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 9 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 30.08.2018 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych „ Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynków nr 1, 2, 3 ”, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że postępowanie unieważniła na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI