Dostawa urządzeń i materiałów medycznych - stomatologicznych
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/13/ZP-t/17

Pokaż szczegóły

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/11/ZP-t/17

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 11 / ZP - t / 17
Grudziądz dnia 29.11.2017 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała ofertę firmy BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert ( cena, zaakceptowanie klauzul dodatkowych, zwiększenie limitów odpowiedzialności) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów:
zadanie nr 1 – w cenie 26 400,00 zł, 92,00 punkty
zadanie nr 2 – w cenie 49 467,00 zł, 86,85 punktów

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
TU INTER Polska S. A. ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń
zadanie nr 1, 64,80 punktów
zadanie nr 2, 68,55 punktów
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. ODZZIAŁ SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ W TORUNIU, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń
zadanie nr 1, 88,30 punktów
BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
zadanie nr 1, 92,00 punkty
zadanie nr 2, 86,85 punktów
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, Odział Grudziądz, ul. Mickiewicza 15, 86-300 Grudziądz
zadanie nr 2, 54,95 punktów


DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI