Dostawa materiałów medycznych, drobnego sprzęt jednorazowego użytku, opatrunków oraz materiałów jednorazowego użytku do laboratorium
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/6/ZP-t/18

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 6 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 05.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych, drobnego sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków oraz materiałów jednorazowego użytku do laboratorium, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała oferty n/w firm na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert ( cena, czas realizacji dostawy ) oferty uzyskały najwyższą ilość punktów:
abc MED. Sp. z o.o., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
zadanie nr 3 - w cenie 15 027,12 zł brutto, 100,00 punktów
Konsorcjum w składzie:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
CitoNet-Bydgoszcz” S. A., ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz
zadanie nr 8 - w cenie 14 323,93 zł brutto, 100,00 punktów
MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
zadanie nr 10 - w cenie 41 786,82 zł brutto, 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
zadanie nr 2 - w cenie 4 722,39 zł brutto, 100,00 punktów
zadanie nr 4 - w cenie 4 459,75 zł brutto, 100,00 punktów
zadanie nr 6 - w cenie 1 416,31 zł brutto, 100,00 punktów
zadanie nr 7 - w cenie 2 082,35 zł brutto, 100,00 punktów
zadanie nr 9 - w cenie 8 286,95 zł brutto, 100,00 punktów
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
zadanie nr 1 - w cenie 12 761,28 zł brutto, 100,00 punktów
TEAMAR Marcin Ornowski, ul. Dąbrowa 15 lok. 88, 85-147 Bydgoszcz
zadanie nr 5 - w cenie 27 232,20 zł brutto, 100,00 punktów
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
PRIMA Edyta Pyszora, ul. Rapackiego 64, 86-300 Grudziądz
zadanie nr 2 – 67,13 punktów
PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa
zadanie nr 10 – 70,58 punktów
ASEO PAPER Sp. z o.o., ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
zadanie nr 2 – 73,64 punktów
abc MED. Sp. z o.o., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
zadanie nr 3 - 100,00 punktów
Konsorcjum w składzie:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
CitoNet-Bydgoszcz” S. A., ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz
zadanie nr 6 – 82,90 punktów
zadanie nr 7 – 99,03 punktów
zadanie nr 8 - 100,00 punktów
MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
zadanie nr 10 - 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
zadanie nr 2 - 100,00 punktów
zadanie nr 4 - 100,00 punktów
zadanie nr 6 - 100,00 punktów
zadanie nr 7 - 100,00 punktów
zadanie nr 9 - 100,00 punktów
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
zadanie nr 1 - 100,00 punktów
TEAMAR Marcin Ornowski, ul. Dąbrowa 15 lok. 88, 85-147 Bydgoszcz
zadanie nr 5 - 100,00 punktów


DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI