Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/10/ZP-t/19

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 10 / ZP - t / 19
Grudziądz dnia 19.11.2019 r.OGŁOSZENIE

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała oferty n/w firm na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert (cena, termin dostawy, gwarancja) oferty uzyskały najwyższą ilość punktów:
abc MED. Sp. z o.o., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
zadanie nr 1 - w cenie brutto 16 225,92 zł brutto, 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz
zadanie nr 2 - w cenie brutto 11 452,16 zł brutto, 100,00 punktów
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
zadanie nr 3 - w cenie brutto 16 035,63 zł brutto, 100,00 punktów
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M.C.M, Magdalena Kucharska Mroczek, 08-445 Osieck, Natolin 37b
zadanie nr 4 - w cenie brutto 5 397,49 zł brutto, 100,00 punktów
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
abc MED. Sp. z o.o., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
zadanie nr 1 - 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz
zadanie nr 2 - 100,00 punktów
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
zadanie nr 3 - 100,00 punktów
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M.C.M, Magdalena Kucharska Mroczek, 08-445 Osieck, Natolin 37b
zadanie nr 4 - 100,00 punktów


DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI