Budowa przybudówki do budynku nr 2 z przebudową części pomieszczeń w budynku nr 2 w celu poprawienia funkcjonowania całego układu
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/13/ZP-t/18

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 13 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 12.02.2019 r.


OGŁOSZENIE


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przybudówki do budynku nr 2 z przebudową części pomieszczeń w budynku nr 2 w celu poprawienia funkcjonowania całego układu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała ofertę firmy Zakład Remontowo - Budowlany REM-BUD Sp. j., Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz w cenie 1 558 987,67 zł brutto, ponieważ w/g kryterium oceny ofert (cena, termin realizacji, długość okresu gwarancji) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów - 96,21

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO”, ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn - 89,33 punkty
Zakład Remontowo - Budowlany REM-BUD Sp. j., Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz - 96,21 punktówDYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI