Dostawa sprzętu medycznego
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/11/ZP-t/18

Pokaż szczegóły

Wykonanie robót budowlanych „ Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynków nr 1, 2, 3 ”
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/9/ZP-t/18

Pokaż szczegóły