Dostawa materiałów medycznych ( drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne, plastry, materiały opatrunkowe )
Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Znak przetargu: G/2/ZP-t/18

Pokaż szczegóły
Ogłoszenie:
G / 2 / ZP - t / 18
Grudziądz dnia 20.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych ( drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne, plastry, materiały opatrunkowe ), Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Grudziądzu uprzejmie informuje, że wybrała oferty n/w firm na n/w zadania, ponieważ w/g kryterium oceny ofert ( cena, czas realizacji dostawy ) oferty uzyskały najwyższą ilość punktów:
NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zadanie nr 7 - w cenie 8 876,00 zł brutto, 100,00 punktów
FALCO-MEDIC ul. Składowa 7, 15-399 Białystok
Zadanie nr 1 - w cenie 14 432,47 zł brutto, 100,00 punktów
P.W. SORIMEX Sp. z o. o. sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
Zadanie nr 3 - w cenie 5 812,56 zł brutto, 100,00 punktów
Zadanie nr 4 - w cenie 4 989,60 zł brutto, 100,00 punktów
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zadanie nr 8 - w cenie 8 765,92 zł brutto, 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
Zadanie nr 2 - w cenie 648,00 zł brutto, 100,00 punktów
Zadanie nr 5 - w cenie 432,24 zł brutto, 100,00 punktów
Zadanie nr 6 - w cenie 851,77 zł brutto, 100,00 punktów
Zadanie nr 6a - w cenie 402,84 zł brutto, 100,00 punktów
Zadanie nr 9 - w cenie 3 577,39 zł brutto, 100,00 punktów
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:
NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zadanie nr 7 - 100,00 punktów
ROVERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno
Zadanie nr 2 - 39,20 punktów
FALCO-MEDIC ul. Składowa 7, 15-399 Białystok
Zadanie nr 1 - 100,00 punktów
P.W. SORIMEX Sp. z o. o. sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
Zadanie nr 3 - 100,00 punktów
Zadanie nr 4 - 100,00 punktów
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zadanie nr 8 - 100,00 punktów
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
Zadanie nr 2 - 100,00 punktów
Zadanie nr 5 - 100,00 punktów
Zadanie nr 6 - 100,00 punktów
Zadanie nr 6a - 100,00 punktów
Zadanie nr 7 - 91,71 punktów
Zadanie nr 9 - 100,00 punktów
DYREKTOR


lek. Andrzej MAŁECKI